Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(40)
Phương Nam Education
Miễn phí
(54)
Phương Nam Education
Miễn phí
(70)

Học viện tác giả

Chào mừng đến với học viện tác giả của bạn! Trong trường hợp bạn là một tác giả mới và đang cần tìm kiếm sự trợ giúp trong việc làm thế nào để bắt đầu, hoặc lời khuyên về việc cải thiện kỹ năng bán hàng, chuyên mục này sẽ giúp cho bạn trở nên sáng tỏ hơn. Từ cách làm thế nào để cửa hàng của bạn hoàn thiện hơn cho đến những ý tưởng mới mẻ trong việc quảng cáo cho thương hiệu của bạn, hãy lựa chọn một đến hai ý tưởng vào ngày hôm nay.

Getting started

Kick-start your Tes author journey with these easy-to-use introductions to creating and managing your resources abc

Author stories

Find out what fellow authors are working on and pick up tips from their experiences of sharing resources

Copyright

Get to grips with the many rules around copyright to make sure your resources are staying on the right side of the law

Growing your shop

Make your Tes shop stand out from the crowd with these top tips, including guidance on search engine optimisation (SEO)