Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(39)
Phương Nam Education
Miễn phí
(54)
Phương Nam Education
Miễn phí
(69)
Quan tâm nhiều nhất
Chủ tịch
Giáo viên giỏi kiến thức thôi chưa đủ!

(GDVN) - "Thầy giáo giỏi không phải là người dạy kiến thức, giáo dục là khoa học về con người. Nhà giáo phải là nhà tâm lý về giảng dạy".

02:24 09-01-2020