Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(27)
Phương Nam Education
Miễn phí
(164)
Phương Nam Education
Miễn phí
(26)
Phương Nam Education
Miễn phí
(27)
Quan tâm nhiều nhất
Amazing Science 1 - Kế hoạch dạy học (Lesson Plan)
13 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 2 năm trước | Cập nhật: 2 ngày trước
Miễn phí
Amazing Science 1 - Kế hoạch dạy học (Lesson Plan)

Amazing Science 1 - Kế hoạch dạy học (Lesson Plan) cung cấp cho giáo viên các kế hoạch bài dạy của bộ sách Amazing Science dành cho lớp 1, hỗ trợ các ý tưởng tổ chức hoạt động của một tiết dạy. 

Các file đính kèm (3)
13 Đánh giá
+ Xem thêm
3 Bình luận