Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(72)
Phương Nam Education
Miễn phí
(7)
Phương Nam Education
Miễn phí
(5)
Phương Nam Education
Miễn phí
(2)
Quan tâm nhiều nhất
Amazing Science 1 – Lesson Plans
8 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 5 tháng trước | Cập nhật: 6 giờ trước
Miễn phí
Amazing Science 1 – Lesson Plans

Amazing Science 1 – Lesson Plans 

- Kế hoạc Bài dạy gợi ý những hoạt động cụ thể trong từng tiến trình bài dạy; mục tiêu bài học, các tài nguyên học liệu cần thiết được gợi ý giúp giáo viên có sự chuẩn bị tốt cho tiết dạy;

- Được phân phối theo hai chương trình tự chọn và tăng cường đáp ứng nhu cầu của trường.

Các file đính kèm (3)
8 Đánh giá
+ Xem thêm
1 Bình luận