Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(29)
Phương Nam Education
Miễn phí
(29)
Phương Nam Education
Miễn phí
(170)
Phương Nam Education
Miễn phí
(30)
Quan tâm nhiều nhất
Đề kiểm tra tham khảo môn tiếng Anh 1 - Listening Scripts
0 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 2 năm trước | Cập nhật: 2 ngày trước
Miễn phí
Đề kiểm tra tham khảo môn tiếng Anh 1 - Listening Scripts

Listening Scripts-Là phần nội dung các bài nghe có trong sách. Giúp giáo viên có thêm thông tin về nội dung các bài nghe.    

Các file đính kèm (1)
Các tài nguyên liên quan (1)
0 Đánh giá
3 Bình luận