Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(59)
Phương Nam Education
Miễn phí
(2)
Phương Nam Education
Miễn phí
(2)
Phương Nam Education
Miễn phí
(7)
Quan tâm nhiều nhất
Đề kiểm tra tham khảo môn tiếng Anh 5 - Answer Key
0 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 2 tháng trước | Cập nhật: 4 ngày trước
Miễn phí
Đề kiểm tra tham khảo môn tiếng Anh 5 - Answer Key

ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO MÔN TIẾNG ANH 1-Answer Key

- Cung cấp những đáp án gợi ý cho từng hoạt động trong sách học sinh.

- Phân chia theo từng chủ đề, đề mục đi kèm với những hình ảnh sinh động.

Các file đính kèm (1)
0 Đánh giá
1 Bình luận
Tài nguyên cùng tác giả
Làm quen tiếng anh mầm non - Let's Listen
Phương Nam Education
Miễn phí
(0)
Family and Friends Special Edition 2 (Phiên bản từ lớp 1-5) - Full Pack
Phương Nam Education
Miễn phí
(12)
Resources bundle 14 tài nguyên
Family and Friends National Edition 1 - Lesson Plans
Phương Nam Education
Miễn phí
(23)