Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(20)
Phương Nam Education
Miễn phí
(148)
Phương Nam Education
Miễn phí
(23)
Phương Nam Education
Miễn phí
(18)
Quan tâm nhiều nhất
Family and Friends Special Edition 2 (Phiên bản từ lớp 1-5) - Flashcards
3 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 1 năm trước | Cập nhật: 1 ngày trước
Miễn phí
Family and Friends Special Edition 2 (Phiên bản từ lớp 1-5) - Flashcards

Family and Friends Special Edition 2 - Flashcards. Thẻ từ thể hiện các từ vựng có trong từng đơn vị bài học.

- Giúp giáo viên có thêm nguồn tài nguyên hỗ trợ trong quá trình giảng dạy;

- Thu hút học sinh bằng hình ảnh trực quan sinh động. 

Các file đính kèm (1)
Các tài nguyên liên quan (1)
3 Đánh giá
0 Bình luận