Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(29)
Phương Nam Education
Miễn phí
(29)
Phương Nam Education
Miễn phí
(170)
Phương Nam Education
Miễn phí
(30)
Quan tâm nhiều nhất
Family and Friends Special Edition 2 (Phiên bản từ lớp 1-5) - Posters
5 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 2 năm trước | Cập nhật: 3 ngày trước
Miễn phí
Family and Friends Special Edition 2 (Phiên bản từ lớp 1-5) - Posters

Family and Friends Special Edition 2 - Posters 

Tranh kể chuyện là toàn bộ nội dung các đoạn hội thoại của từng đơn vị bài học được thiết kế thành một câu chuyện, được đặt trong tình huống, ngữ cảnh thực tế. 

- Từng đơn vị bài học sẽ có một tranh kể chuyện tương ứng với chủ đề của bài học đó giúp học sinh vận dụng kiến thức đã học vào tình huống thực tế. 

Các file đính kèm (1)
Các tài nguyên liên quan (1)
5 Đánh giá
0 Bình luận