Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(22)
Phương Nam Education
Miễn phí
(153)
Phương Nam Education
Miễn phí
(21)
Phương Nam Education
Miễn phí
(23)
Quan tâm nhiều nhất
Family and Friends Special Edition 3 (Phiên bản từ lớp 1-5) – Lesson Plans
8 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 1 năm trước | Cập nhật: 7 giờ trước
Miễn phí
Family and Friends Special Edition 3 (Phiên bản từ lớp 1-5) – Lesson Plans

Family and Friends Special Edition 3 – Lesson Plans 

- Kế hoạc Bài dạy gợi ý những hoạt động cụ thể trong từng tiến trình bài dạy; mục tiêu bài học, các tài nguyên học liệu cần thiết được gợi ý giúp giáo viên có sự chuẩn bị tốt cho tiết dạy;

- Được phân phối theo hai chương trình tự chọn và tăng cường đáp ứng nhu cầu của trường.

Các file đính kèm (2)
Các tài nguyên liên quan (1)
8 Đánh giá
+ Xem thêm
2 Bình luận