Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(20)
Phương Nam Education
Miễn phí
(148)
Phương Nam Education
Miễn phí
(23)
Phương Nam Education
Miễn phí
(18)
Quan tâm nhiều nhất
Family and Friends Special Edition 4 (Phiên bản từ lớp 3-5) – Syllabus
0 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 1 năm trước | Cập nhật: 12 giờ trước
Miễn phí
Family and Friends Special Edition 4 (Phiên bản từ lớp 3-5)  – Syllabus

Family and Friends Special Edition 4 – Syllabus - 2 Periods

Family and Friends Special Edition 4 – Syllabus - 4 Periods

Bảng phân phối chương trình được thiết kế 2 tiết/ tuần và 4 tiết/ tuần  với nội dung bài học, số trang đáp ứng nhu cầu của từng đơn vị trường học. 

Các file đính kèm (2)
0 Đánh giá
2 Bình luận