Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(22)
Phương Nam Education
Miễn phí
(153)
Phương Nam Education
Miễn phí
(21)
Phương Nam Education
Miễn phí
(23)
Quan tâm nhiều nhất
Family and Friends Special Edition Grade 3 (Phiên bản từ lớp 3-5) - Kế hoạch bài dạy (Lesson Plans)
7 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 1 năm trước | Cập nhật: 8 giờ trước
Miễn phí
Family and Friends Special Edition Grade 3 (Phiên bản từ lớp 3-5)  - Kế hoạch bài dạy (Lesson Plans)

Family and Friends Special Edition Grade 3 (Phiên bản từ lớp 3-5)  - Kế hoạch bài dạy (Lesson Plans)

- Kế hoạc Bài dạy gợi ý những hoạt động cụ thể trong từng tiến trình bài dạy;

- Mục tiêu bài học, các tài nguyên học liệu cần thiết được gợi ý giúp giáo viên có sự chuẩn bị tốt cho tiết dạy;

- Các kế hoạch bài dạy được thiết kế theo từng đơn vị bài học.

Các file đính kèm (13)
7 Đánh giá
+ Xem thêm
1 Bình luận