Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(22)
Phương Nam Education
Miễn phí
(153)
Phương Nam Education
Miễn phí
(21)
Phương Nam Education
Miễn phí
(23)
Quan tâm nhiều nhất
Family and Friends Special Edition Grade 3 (Phiên bản từ lớp 3-5) - Tranh ngữ âm (Phonics Cards)
1 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 1 năm trước | Cập nhật: 13 giờ trước
Miễn phí
Family and Friends Special Edition Grade 3 (Phiên bản từ lớp 3-5)  - Tranh ngữ âm (Phonics Cards)

Family and Friends Special Edition Grade 3 (Phiên bản từ lớp 3-5)  - Tranh ngữ âm (Phonics Cards) là hệ thống thẻ học ngữ âm được thiết kế với cấu trúc kết hợp giữa chữ cái, phát âm và hình ảnh đi kèm giúp học sinh làm quen với chữ cái và âm tiết thông qua hình ảnh sinh động.

Các file đính kèm (1)
1 Đánh giá
0 Bình luận
Tài nguyên cùng tác giả