Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(22)
Phương Nam Education
Miễn phí
(153)
Phương Nam Education
Miễn phí
(21)
Phương Nam Education
Miễn phí
(23)
Quan tâm nhiều nhất
Family and Friends Special Edition Grade 3 (Phiên bản từ lớp 3-5) - Tranh tình huống (Posters)
2 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 1 năm trước | Cập nhật: 14 giờ trước
Miễn phí
Family and Friends Special Edition Grade 3 (Phiên bản từ lớp 3-5)  - Tranh tình huống (Posters)

Family and Friends Special Edition Grade 3 (Phiên bản từ lớp 3-5)  - Tranh tình huống (Posters)

Tranh kể chuyện là toàn bộ nội dung các đoạn hội thoại của từng đơn vị bài học được thiết kế thành một câu chuyện, được đặt trong tình huống, ngữ cảnh thực tế. 

- Từng đơn vị bài học sẽ có một tranh kể chuyện tương ứng với chủ đề của bài học đó giúp học sinh vận dụng kiến thức đã học vào tình huống thực tế. 

Các file đính kèm (1)
2 Đánh giá
0 Bình luận
Tài nguyên cùng tác giả