Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(22)
Phương Nam Education
Miễn phí
(153)
Phương Nam Education
Miễn phí
(21)
Phương Nam Education
Miễn phí
(23)
Quan tâm nhiều nhất
Family and Friends Special Edition Grade 3 (Phiên bản từ lớp 3 đến lớp 5) - Assessments and Portfolio Resources
2 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 1 năm trước | Cập nhật: 8 giờ trước
Miễn phí
Family and Friends Special Edition Grade 3 (Phiên bản từ lớp 3 đến lớp 5)  - Assessments and Portfolio Resources

Family and Friends Special Edition Grade 3 (Phiên bản từ lớp 3 đến lớp 5)  - Assessments and Portfolio Resources là các tài nguyên được in ra hỗ trợ giáo viên trong quá trình giảng dạy:

- Củng cố kiến thức đã học trên lớp thông qua nhiều hoạt động hấp dẫn;

- Giúp học sinh làm quen với dạng bài thi TOEFL Primary để có thể đạt điểm cao trong các bài thi;

- Các tài nguyên được cấu trúc theo từng đơn vị bài học trên lớp cùng âm thanh đi kèm hỗ trợ giáo viên và học sinh. 

Các file đính kèm (16)
2 Đánh giá
1 Bình luận