Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(22)
Phương Nam Education
Miễn phí
(153)
Phương Nam Education
Miễn phí
(21)
Phương Nam Education
Miễn phí
(23)
Quan tâm nhiều nhất
Family and Friends Special Edition Grade 5 (Phiên bản từ lớp 3-5) - Tranh từ vựng (Flashcards)
1 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 1 năm trước | Cập nhật: 2 ngày trước
Miễn phí
Family and Friends Special Edition Grade 5 (Phiên bản từ lớp 3-5)  - Tranh từ vựng (Flashcards)

Family and Friends Special Edition Grade 5 (Phiên bản từ lớp 3-5)  - Tranh từ vựng (Flashcards) là hệ thống hình ảnh thể hiện các từ vựng có trong từng đơn vị bài học.

- Giúp giáo viên có thêm nguồn tài nguyên hỗ trợ trong quá trình giảng dạy;

- Thu hút học sinh với hình ảnh trực quan sinh động. 

Các file đính kèm (1)
1 Đánh giá
0 Bình luận
Tài nguyên cùng tác giả