Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(38)
Phương Nam Education
Miễn phí
(63)
Phương Nam Education
Miễn phí
(51)
Quan tâm nhiều nhất
Family and Friends Special Edition Grade 5 (Phiên bản từ lớp 3 đến lớp 5) - Bài giảng điện tử (PowerPoint Lessons)
28 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 3 năm trước | Cập nhật: 18 giờ trước
Miễn phí
Family and Friends Special Edition Grade 5 (Phiên bản từ lớp 3 đến lớp 5)  - Bài giảng điện tử (PowerPoint Lessons)

Family and Friends Special Edition Grade 5 (Phiên bản từ lớp 3 đến lớp 5)  - Bài giảng điện tử (PowerPoint Lessons) cung cấp các bài giảng điện tử được thiết kế bằng phần mềm PowerPoint sinh động và hấp dẫn qua các hình ảnh, âm thanh và hoạt động đầy đủ các bước của tiến trình một tiết dạy. 

Các file đính kèm (14)
28 Đánh giá
+ Xem thêm
3 Bình luận