Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(22)
Phương Nam Education
Miễn phí
(153)
Phương Nam Education
Miễn phí
(21)
Phương Nam Education
Miễn phí
(23)
Quan tâm nhiều nhất
Family and Friends Special Edition - Kế hoạch dạy học (Syllabus) - Phiên bản lớp 3 - lớp 5
1 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 3 tháng trước | Cập nhật: 9 giờ trước
Miễn phí
Family and Friends Special Edition - Kế hoạch dạy học (Syllabus) - Phiên bản lớp 3 - lớp 5

Family and Friends Special Edition - Kế hoạch dạy học (Syllabus) - Phiên bản lớp 3 - lớp 5 cung cấp cho giáo viên kế hoạch phân bổ các bài dạy trong 35 tuần thực học của một năm học dành cho bộ sách Family and Friends Special Edition, phiên bản học từ lớp 3. 

Các file đính kèm (3)
1 Đánh giá
0 Bình luận
Tài nguyên cùng tác giả