Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(20)
Phương Nam Education
Miễn phí
(148)
Phương Nam Education
Miễn phí
(23)
Phương Nam Education
Miễn phí
(18)
Quan tâm nhiều nhất
Kế hoạch dạy học (Syllabus) - Làm quen tiếng Anh mầm non
0 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 1 năm trước | Cập nhật: 1 ngày trước
Miễn phí
Kế hoạch dạy học (Syllabus) - Làm quen tiếng Anh mầm non

Kế hoạch dạy học (Syllabus) - Làm quen tiếng Anh mầm non

Kế hoạch dạy học (Syllabus) - Làm quen tiếng Anh mầm non giúp giáo viên có kế hoạch phân bổ các bài dạy trong 35 tuần thực học của một năm học. Tài nguyên bao gồm kế hoạch dạy học cho cả 03 độ tuổi, 03-04 tuổi, 04-05 tuổi và 05-06 tuổi. 

Các file đính kèm (3)
Các tài nguyên liên quan (1)
Làm quen tiếng anh mầm non
Làm quen tiếng anh mầm non
Xem trước
Miễn phí
0 Đánh giá
2 Bình luận