Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(40)
Phương Nam Education
Miễn phí
(54)
Phương Nam Education
Miễn phí
(70)
Quan tâm nhiều nhất
Làm quen tiếng Anh (Dành cho lứa tuổi mẫu giáo) - Bộ tranh tình huống (Posters)
1 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 2 năm trước | Cập nhật: 1 giờ trước
Miễn phí
Làm quen tiếng Anh (Dành cho lứa tuổi mẫu giáo) - Bộ tranh tình huống (Posters)

Bộ tranh tình huống: Mỗi unit được biên soạn thành 1 tranh tình huống với kích thước 59,5x42 cm giúp giáo viên có thêm tư liệu để thiết kế cac hoạt động trên lớp.

Các file đính kèm (3)
Các tài nguyên liên quan (1)
1 Đánh giá
0 Bình luận