Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(20)
Phương Nam Education
Miễn phí
(148)
Phương Nam Education
Miễn phí
(23)
Phương Nam Education
Miễn phí
(18)
Quan tâm nhiều nhất
Làm quen Tiếng Anh mầm non 03-04 tuổi - Kế hoạch bài dạy (Lesson Plan) - Demo Unit 1 Lesson 1
0 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 2 tháng trước | Cập nhật: 4 ngày trước
Miễn phí
Làm quen Tiếng Anh mầm non 03-04 tuổi - Kế hoạch bài dạy (Lesson Plan) - Demo Unit 1 Lesson 1

Làm quen Tiếng Anh mầm non 03-04 tuổi - Kế hoạch bài dạy (Lesson Plan) - Demo Unit 1 Lesson 1

Làm quen Tiếng Anh mầm non 03-04 tuổi - Kế hoạch bài dạy (Lesson Plan) - Demo Unit 1 Lesson 1 chuẩn bị cho giáo viên các ý tưởng trong tiến trình bài dạy với thời lượng từ 15 đến 20 phút. 

Các file đính kèm (1)
0 Đánh giá
1 Bình luận