Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(29)
Phương Nam Education
Miễn phí
(29)
Phương Nam Education
Miễn phí
(170)
Phương Nam Education
Miễn phí
(30)
Quan tâm nhiều nhất
Move up 1 - Bài giảng điện tử - Unit Starter
5 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 2 năm trước | Cập nhật: 2 ngày trước
Miễn phí
Move up 1 - Bài giảng điện tử - Unit Starter

Move up 1 - Bài giảng điện tử - Unit Starter

Từng bài học trong sách được thiết kế ở dạng PPT tích hợp âm thanh hình ảnh, trò chơi sinh động thu hút học sinh và bám sát tiến trình bài dạy giúp giáo viên có thêm nguồn tài liệu phục vụ công tác giảng dạy

Các file đính kèm (6)
Các tài nguyên liên quan (1)
5 Đánh giá
2 Bình luận