Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(34)
Phương Nam Education
Miễn phí
(53)
Phương Nam Education
Miễn phí
(43)
Quan tâm nhiều nhất
Move up 1 - Flashcards
9 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 3 năm trước | Cập nhật: 20 phút trước
Miễn phí
Move up 1 - Flashcards

Move up 1 - Flashcards 

- Thẻ từ thể hiện các từ vựng có trong từng đơn vị bài học.

- Giúp giáo viên có thêm nguồn tài nguyên hỗ trợ trong quá trình giảng dạy;

- Thu hút học sinh bằng hình ảnh trực quan sinh động giúp học sinh tiếp thu và ghi nhớ kiến thức dễ dàng.

Các file đính kèm (1)
Các tài nguyên liên quan (1)
9 Đánh giá
+ Xem thêm
2 Bình luận