Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(24)
Phương Nam Education
Miễn phí
(154)
Phương Nam Education
Miễn phí
(21)
Phương Nam Education
Miễn phí
(24)
Quan tâm nhiều nhất
Move Up 1 - Kế hoạch bài dạy (Lesson PLan)
9 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 1 năm trước | Cập nhật: 7 ngày trước
Miễn phí
Move Up 1 - Kế hoạch bài dạy (Lesson PLan)

Lesson Plans - Kế hoạch Bài dạy_giới thiệu những hoạt động cụ thể trong tiến trình giảng dạy trên lớp đồng thời cũng gợi ý những yêu cầu cho giáo viên và học sinh trong từng hoạt động. 

Ngoài ra Kế hoạch Bài dạy cũng hỗ trợ giáo viên trong việc hoàn thành giáo án theo yêu cầu của đơn vị đang công tác.

Các file đính kèm (7)
Các tài nguyên liên quan (1)
9 Đánh giá
+ Xem thêm
3 Bình luận