Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(24)
Phương Nam Education
Miễn phí
(154)
Phương Nam Education
Miễn phí
(21)
Phương Nam Education
Miễn phí
(24)
Quan tâm nhiều nhất
Move Up 2 – Lời thoại tệp nghe kèm sách (Script)
0 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 4 tháng trước | Cập nhật: 6 ngày trước
Miễn phí
Move Up 2 – Lời thoại tệp nghe kèm sách (Script)

Move Up 2 – Lời thoại tệp nghe kèm sách (Script) cung cấp lời thoại của tệp nghe kèm theo quyển sách bổ trợ Move Up dành cho lớp 2, phục vụ việc giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh. 

Các file đính kèm (1)
Các tài nguyên liên quan (1)
0 Đánh giá
0 Bình luận