Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(27)
Phương Nam Education
Miễn phí
(164)
Phương Nam Education
Miễn phí
(26)
Phương Nam Education
Miễn phí
(27)
Quan tâm nhiều nhất
Tiếng Anh 3 Family and Friends National Edition - Tài liệu mở rộng và nâng cao (Prinatable Resources)
2 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 4 tháng trước | Cập nhật: 1 giờ trước
Miễn phí
Tiếng Anh 3 Family and Friends National Edition - Tài liệu mở rộng và nâng cao (Prinatable Resources)

Tài liệu mở rộng và nâng cao (Prinatable Resources):Tài liệu in ấn bổ trợ, cung cấp các tài liệu hỗ trợ viên trong quá trình giảng dạy bao gồm:

+ Các bài ôn tập theo từng đơn vị bài học trong giáo sách học sinh;

+ Các bài Values_Giá trị đạo đức giúp nâng cao nhận thức và thái độ của học sinh;

+ Các bài kiểm tra gồm: kết thúc mỗi đơn vị bài học (unit), kiểm tra giữa kì, kiểm tra cuối kì.

Các file đính kèm (9)
Các tài nguyên liên quan (1)
2 Đánh giá
2 Bình luận