Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(36)
Phương Nam Education
Miễn phí
(56)
Phương Nam Education
Miễn phí
(47)
Quan tâm nhiều nhất
Tài liệu củng cố kiến thức tiếng Anh (dành cho học sinh trước khi bước vào lớp 6)
76 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 2 năm trước | Cập nhật: 2 giờ trước
Miễn phí
Tài liệu củng cố kiến thức tiếng Anh (dành cho học sinh trước khi bước vào lớp 6)

Tài liệu củng cố kiến thức tiếng Anh (dành cho học sinh trước khi bước vào lớp 6) giúp giáo viên và học sinh có thể củng cố kiến thức và kĩ năng tiếng Anh đã rèn luyện ở tiểu học, bao gồm:

  1. Bản PDF của tài liệu
  2. Kế hoạch dạy học (Syllabus) - Tuy nhiên, giáo viên có thể linh hoạt chọn bài học bất kì để củng cố kiến thức cho học sinh khi các em chưa nắm vững.
  3. Kế hoạch bài dạy (Lesson Plans) cho từng bài học trong tài liệu
  4. Tệp Nghe kèm theo tài liệu
Các file đính kèm (25)
Các tài nguyên liên quan (1)
76 Đánh giá
+ Xem thêm
6 Bình luận
+ Xem thêm bình luận