Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(68)
Phương Nam Education
Miễn phí
(2)
Phương Nam Education
Miễn phí
(3)
Phương Nam Education
Miễn phí
(7)
Quan tâm nhiều nhất
Tiếng Anh 1 - Sách Giáo viên (Teacher Book)
1 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 6 tháng trước | Cập nhật: 4 giờ trước
Miễn phí
Tiếng Anh 1 - Sách Giáo viên (Teacher Book)

Tiếng Anh 1 (Hoàng Văn Vân) - Sách Giáo viên (Teacher Book)

Teacher Book_Sách Giáo viên cung cấp những mục tiêu trọng tâm của từng đơn vị bài học. Sách cũng đưa ra hoạt động gợi ý cho từng tiến trình bài giảng và những yêu cầu đầu ra cho từng hoạt động giúp giáo viên có thêm nguồn tài liệu tham khảo. 

Các file đính kèm (1)
Các tài nguyên liên quan (1)
1 Đánh giá
0 Bình luận