Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(39)
Phương Nam Education
Miễn phí
(54)
Phương Nam Education
Miễn phí
(69)
Quan tâm nhiều nhất
Tiếng Anh 10 Friends Global - Kế hoạch dạy học (Syllabus)
6 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 2 năm trước | Cập nhật: 2 ngày trước
Miễn phí
Tiếng Anh 10 Friends Global - Kế hoạch dạy học (Syllabus)

Syllabus – Kế hoạch day học (Phân phối chương trình):Phân bổ các nội dung bài học và yêu cầu học tập cần đạt của sách Tiếng Anh 10 Friends Global theo từng tuần, nhằm hỗ trợ giáo viên đảm bảo tiến độ giảng dạy. Giáo viên có thể tham khảo kế hoạch dạy học để soạn thảo và chuẩn bị tài liệu tương ứng với mục tiêu đề ra.

Các file đính kèm (1)
Các tài nguyên liên quan (1)
6 Đánh giá
+ Xem thêm
1 Bình luận