Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(39)
Phương Nam Education
Miễn phí
(70)
Phương Nam Education
Miễn phí
(54)
Quan tâm nhiều nhất
Tiếng Anh 4 Family and Friends National Edition - Phim hoạt hình tình huống truyện (Story Animation)
2 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 1 năm trước | Cập nhật: 2 giờ trước
Miễn phí
Tiếng Anh 4 Family and Friends National Edition - Phim hoạt hình tình huống truyện (Story Animation)

Phim hoạt hình tình huống truyện (Story Animation): Phim hoạt hình minh họa cho các bài Lesson 6 ở mỗi đơn vị bài học - nhằm giúp học sinh ôn tập lại kiến thức đã học thông qua các đoạn phim ngắn. Hình thành và nâng cao nhận thức, phát triển giá trị đạo đức thông qua mỗi đoạn phim.

Các file đính kèm (12)
Các tài nguyên liên quan (1)
2 Đánh giá
0 Bình luận
Tài nguyên cùng tác giả
Math in my world 3 - Đáp án
Phương Nam Education
Miễn phí
(0)
Math in my world 3 - Kế hoạch bài dạy
Phương Nam Education
Miễn phí
(1)
Math in my world 3 - Flashcards
Phương Nam Education
Miễn phí
(2)