Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(40)
Phương Nam Education
Miễn phí
(54)
Phương Nam Education
Miễn phí
(70)
Quan tâm nhiều nhất
Tiếng Anh 5 Family and Friends National Edition - Giáo án (Lesson Plans)
14 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 5 tháng trước | Cập nhật: 2 giờ trước
Miễn phí
Tiếng Anh 5 Family and Friends National Edition - Giáo án (Lesson Plans)

Giáo án tham khảo (Lesson plans): Giúp giáo viên tổ chức hiệu quả từng tiết dạy trong chương trình của sách Tiếng Anh 5 Family and Friends National Edition, bằng việc hoạch định một cách chi tiết các mục tiêu bài học, kiến thức trọng tâm, kỹ năng ngôn ngữ, năng lực và phẩm chất cần đạt, hoạt động tổ chức tiết học, … 

Các file đính kèm (10)
Các tài nguyên liên quan (1)
14 Đánh giá
+ Xem thêm
3 Bình luận