Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(40)
Phương Nam Education
Miễn phí
(54)
Phương Nam Education
Miễn phí
(70)
Quan tâm nhiều nhất
Tiếng Anh 5 Family and Friends National Edition - Tệp nghe sách học sinh (Student Book's Audio)
17 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 5 tháng trước | Cập nhật: 56 phút trước
Miễn phí
Tiếng Anh 5 Family and Friends National Edition - Tệp nghe sách học sinh (Student Book's Audio)

Tệp nghe kèm sách học sinh (Student Book's Audio): Cung cấp toàn bộ các bài nghe có trong sách học sinh Tiếng Anh 5 Family and Friends National Edition, giúp giáo viên và học sinh thực hành các phần bài tập nghe trong sách

Các file đính kèm (1)
Các tài nguyên liên quan (1)
17 Đánh giá
+ Xem thêm
8 Bình luận
+ Xem thêm bình luận