Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(39)
Phương Nam Education
Miễn phí
(70)
Phương Nam Education
Miễn phí
(54)
Quan tâm nhiều nhất
Tiếng Anh 6 Friends Plus - Kế hoạch dạy học (Syllabus)
20 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 3 năm trước | Cập nhật: 20 giờ trước
Miễn phí
Tiếng Anh 6 Friends Plus - Kế hoạch dạy học (Syllabus)

Tiếng Anh 6 Friends Plus - Kế hoạch dạy học (Syllabus) cung cấp cho giáo viên sự phân bổ các tiết học và các bài dạy trong thời lượng 35 tuần của một năm học. 

Các file đính kèm (1)
Các tài nguyên liên quan (1)
20 Đánh giá
+ Xem thêm
4 Bình luận
Tài nguyên cùng tác giả