Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(20)
Phương Nam Education
Miễn phí
(148)
Phương Nam Education
Miễn phí
(23)
Phương Nam Education
Miễn phí
(18)
Quan tâm nhiều nhất
Tiếng Anh 6 Friends Plus - Slides bài giảng báo cáo tập huấn sử dụng SGK
0 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 3 tháng trước | Cập nhật: 1 ngày trước
Miễn phí
Tiếng Anh 6 Friends Plus - Slides bài giảng báo cáo tập huấn sử dụng SGK

Tiếng Anh 6 Friends Plus - Slides bài giảng báo cáo tập huấn sử dụng SGK giúp giáo viên tự bồi dưỡng thông tin tập huấn sau khi đã tham gia tập huấn hoặc thực hiện tập huấn lại cho đội ngũ đồng nghiệp tại đơn vị. 


Các file đính kèm (1)
Các tài nguyên liên quan (1)
0 Đánh giá
0 Bình luận