Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(22)
Phương Nam Education
Miễn phí
(153)
Phương Nam Education
Miễn phí
(21)
Phương Nam Education
Miễn phí
(23)
Quan tâm nhiều nhất
Tiếng Anh 6 Friends Plus - Tài liệu mở rộng dành cho GV (Teacher's Resources)
43 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 8 tháng trước | Cập nhật: 5 giờ trước
Miễn phí
Tiếng Anh 6 Friends Plus - Tài liệu mở rộng dành cho GV (Teacher's Resources)

Tiếng Anh 6 Friends Plus - Tài liệu mở rộng dành cho GV (Teacher's Resources) cung cấp cho GV và HS các tài liệu mở rộng như các bài kiểm tra, tệp Nghe kèm theo các bài kiểm tra, các phiếu bài tập mở rộng và các tài liệu tự bồi dưỡng phương pháp giảng dạy. 

Các file đính kèm (4)
Các tài nguyên liên quan (1)
43 Đánh giá
+ Xem thêm
3 Bình luận