Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(39)
Phương Nam Education
Miễn phí
(70)
Phương Nam Education
Miễn phí
(54)
Quan tâm nhiều nhất
Tiếng Anh 7 Friends Plus - Bài giảng điện tử (PowerPoint Lessons)
66 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 2 năm trước | Cập nhật: 10 giờ trước
Miễn phí
Tiếng Anh 7 Friends Plus - Bài giảng điện tử (PowerPoint Lessons)

Bài giảng điện tử (PowerPoint Lessons) là các bài giảng trình chiếu dạng PowerPoint bám sát nội dung sách học sinh Tiếng Anh 7 Friends Plus. Bài giảng điện tử được trình bày với bố cục rõ ràng, hình ảnh minh họa và trò chơi sinh động, tích hợp file nghe để tạo cảm giác trực quan trong giảng dạy.

Các file đính kèm (10)
Các tài nguyên liên quan (1)
66 Đánh giá
+ Xem thêm
10 Bình luận
+ Xem thêm bình luận