Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(39)
Phương Nam Education
Miễn phí
(54)
Phương Nam Education
Miễn phí
(69)
Quan tâm nhiều nhất
Tiếng Anh 8 Friends Plus - Đề ôn tập định kì
51 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 10 tháng trước | Cập nhật: 2 giờ trước
Miễn phí
Tiếng Anh 8 Friends Plus - Đề ôn tập định kì

Bộ đề ôn tập dành cho SGK Tiếng Anh 8 Friends Plus.

Nguồn tài liệu tham khảo trong việc tổ chức ôn tập/đánh giá năng lực học sinh cuối kì. Các câu hỏi trong đề bám sát theo nội dung trong SGK Tiếng Anh 8 Friends Plus, được sắp xếp với 4 mức độ: Nhận biết - Thông hiểu - Vận dụng - Vận dụng cao, phù hợp để kiểm tra/đánh giá trong nhà trường với học sinh đa trình độ.

Các file đính kèm (50)
Các tài nguyên liên quan (1)
51 Đánh giá
+ Xem thêm
4 Bình luận