Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(36)
Phương Nam Education
Miễn phí
(56)
Phương Nam Education
Miễn phí
(47)
Quan tâm nhiều nhất
Tiếng Anh 8 Friends Plus - Kế hoạch bài dạy (Lesson Plans)
27 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 7 tháng trước | Cập nhật: 5 giờ trước
Miễn phí
Tiếng Anh 8 Friends Plus - Kế hoạch bài dạy (Lesson Plans)

Lesson plans - Kế hoạch Bài dạy (Bài soạn, Giáo án) Giúp giáo viên tổ chức hiệu quả từng buổi học trong chương trình của sách Tiếng Anh 8 Friends Plus, bằng việc hoạch định một cách chi tiết các mục tiêu bài học, kiến thức trọng tâm, kỹ năng cần đạt, hoạt động xây dựng bài, nội dung ôn tập và luyện tập,…

Các file đính kèm (5)
Các tài nguyên liên quan (1)
27 Đánh giá
+ Xem thêm
5 Bình luận
Tài nguyên cùng tác giả