Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(39)
Phương Nam Education
Miễn phí
(54)
Phương Nam Education
Miễn phí
(69)
Quan tâm nhiều nhất
Tiếng Anh 8 Friends Plus - Sách giáo viên (Teacher's Guide)
43 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 1 năm trước | Cập nhật: 3 giờ trước
Miễn phí
Tiếng Anh 8 Friends Plus - Sách giáo viên (Teacher's Guide)

Sách Giáo viên (Teacher’s Guide): bao gồm hướng dẫn giảng dạy với các gợi ý về mục tiêu, trọng tâm giảng dạy (ngữ pháp, từ vựng, ...) tài liệu tham khảo, đáp án (answer keys) và lời thoại phần nghe (transcripts) của sách học sinh và sách bài tập Tiếng Anh 8 Friends Plus.

Các file đính kèm (1)
Các tài nguyên liên quan (1)
43 Đánh giá
+ Xem thêm
3 Bình luận