Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(34)
Phương Nam Education
Miễn phí
(53)
Phương Nam Education
Miễn phí
(43)
Quan tâm nhiều nhất
Unit 1 - Bài giảng điện tử - Family and Friends Special Edition 4 (Phiên bản từ lớp 1-5)
2 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 3 năm trước | Cập nhật: 1 ngày trước
Miễn phí
Unit 1 - Bài giảng điện tử - Family and Friends Special Edition 4 (Phiên bản từ lớp 1-5)

Family and Friends Special Edition 4 (Phiên bản từ lớp 1-5) - Bài giảng điện tử - Unit 1

Từng bài học trong sách được thiết kế ở dạng PPT tích hợp âm thanh hình ảnh, trò chơi sinh động thu hút học sinh và bám sát tiến trình bài dạy giúp giáo viên có thêm nguồn tài liệu phục vụ công tác giảng dạy

Các file đính kèm (6)
2 Đánh giá
2 Bình luận