Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(68)
Phương Nam Education
Miễn phí
(3)
Phương Nam Education
Miễn phí
(7)
Phương Nam Education
Miễn phí
(2)
Quan tâm nhiều nhất
Unit 3 - Bài giảng Điện tử - Family and Friends National Edition 1
9 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 4 tháng trước | Cập nhật: 30 phút trước
Miễn phí
Unit 3 - Bài giảng Điện tử - Family and Friends National Edition 1

Family and Friends National Edition 1 - Bài giảng Điện tử - Unit 3

Bài giảng Điện tử_Từng bài học trong sách được thiết kế ở dạng PPT tích hợp âm thanh hình ảnh sinh động và bám sát tiến trình giảng dạy giúp giáo viên có thêm nguồn tài liệu để giảng dạy. 

Các file đính kèm (6)
Các tài nguyên liên quan (1)
9 Đánh giá
+ Xem thêm
0 Bình luận
Tài nguyên cùng tác giả
Move up 1 - Flashcards
Phương Nam Education
Miễn phí
(1)
Move up 1 - Bài giảng điện tử - Unit 5
Phương Nam Education
Miễn phí
(3)
Move up 1 - Bài giảng điện tử - Unit 3
Phương Nam Education
Miễn phí
(3)
Move up 1 - Bài giảng điện tử - Unit 4
Phương Nam Education
Miễn phí
(3)