) Trang chủ - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
TÀI NGUYÊN SỐ
Chúng tôi khao khát xây dựng một nền tảng số lớn mạnh để cung cấp cho cộng đồng giáo viên Việt Nam những tài nguyên giáo dục mở tiên tiến, hiện đại!
Ngân hàng đề thi Phương Nam Education

Hệ thống đề thi, bài tập mẫu được xây dựng theo tiêu chuẩn quy định tại Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT

Đề kiểm tra định kì phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức như sau:

- Mức 1: nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học;

- Mức 2: hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân;

- Mức 3: biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống;

- Mức 4: vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt;