Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(40)
Phương Nam Education
Miễn phí
(54)
Phương Nam Education
Miễn phí
(70)
Quan tâm nhiều nhất
Amazing Science 4 - Phân phối chương trình (Syllabus)
0 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 10 tháng trước | Cập nhật: 4 ngày trước
Miễn phí
Amazing Science 4 - Phân phối chương trình (Syllabus)

Phân phối chương trình: Phân bổ các nội dung bài học theo từng tuần, nhằm hỗ trợ giáo viên đảm bảo tiến độ giảng dạy. Giáo viên có thể tham khảo bảng phân phối chương trình để soạn thảo và chuẩn bị tài liệu tương ứng với mục tiêu đề ra.

Các file đính kèm (1)
Các tài nguyên liên quan (1)
Amazing Science 4 - Fullpack
Amazing Science 4 - Fullpack
Xem trước
Miễn phí
0 Đánh giá
0 Bình luận