Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(34)
Phương Nam Education
Miễn phí
(40)
Phương Nam Education
Miễn phí
(42)
Quan tâm nhiều nhất
Family and Friends National Edition 1 - Syllabus
34 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 3 năm trước | Cập nhật: 16 giờ trước
Miễn phí
Family and Friends National Edition 1 - Syllabus

Family and Friends National Edition 1 - Syllabus

Syllabus_Phân phối chương trình_ Cung cấp bảng phân phối chương trình gợi ý giúp giáo viên có định hướng khi triển khai sách trong quá trình giảng dạy. 

Các file đính kèm (1)
Các tài nguyên liên quan (1)
34 Đánh giá
+ Xem thêm
1 Bình luận
Tài nguyên cùng tác giả
Family and Friends National Edition 1 - Flashcards
Phương Nam Education
Miễn phí
(23)
Family and Friends National Edition 1 - Posters
Phương Nam Education
Miễn phí
(12)
Family and Friends National Edition 1 – Test Audio
Phương Nam Education
Miễn phí
(34)