Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(83)
Phương Nam Education
Miễn phí
(9)
Phương Nam Education
Miễn phí
(8)
Phương Nam Education
Miễn phí
(3)
Quan tâm nhiều nhất
Family and Friends National Edition 1 - Syllabus
9 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 9 tháng trước | Cập nhật: 1 giờ trước
Miễn phí
Family and Friends National Edition 1 - Syllabus

Family and Friends National Edition 1 - Syllabus

Syllabus_Phân phối chương trình_ Cung cấp bảng phân phối chương trình gợi ý giúp giáo viên có định hướng khi triển khai sách trong quá trình giảng dạy. 

Các file đính kèm (1)
Các tài nguyên liên quan (1)
9 Đánh giá
+ Xem thêm
0 Bình luận
Tài nguyên cùng tác giả
Family and Friends National Edition 1 - Full Pack
Phương Nam Education
Miễn phí
(83)
Resources bundle 18 tài nguyên
Family and Friends Special Edition 3 (Phiên bản từ lớp 1-5) - Full Pack
Phương Nam Education
Miễn phí
(9)
Resources bundle 22 tài nguyên