Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(34)
Phương Nam Education
Miễn phí
(53)
Phương Nam Education
Miễn phí
(43)
Quan tâm nhiều nhất
Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 7
0 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 6 tháng trước | Cập nhật: 11 ngày trước
Miễn phí
Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 7

Sách Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 7 (Theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018) gồm các bài thực hành được biên soạn dưới dạng các bài kiểm tra ngắn (Short tests) đáp ứng công văn 5333/BGDĐT về việc đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học.

Tài nguyên đính kèm (3)
0 Đánh giá
2 Bình luận