Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(36)
Phương Nam Education
Miễn phí
(56)
Phương Nam Education
Miễn phí
(47)
Quan tâm nhiều nhất
Bài tập thực hành tiếng Anh 7 - Full Pack
24 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 11 tháng trước | Cập nhật: 5 ngày trước
Miễn phí
Bài tập thực hành tiếng Anh 7 - Full Pack

Bài tập thực hành Tiếng Anh 7 được hỗ trợ Tệp nghe (Audio), Đáp án (Answer Keys) và lời thoại tệp nghe (Audio Scripts) đi kèm giúp học sinh và giáo viên có thêm tư liệu dạy và học tốt tiếng Anh 7 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

24 Đánh giá
+ Xem thêm
2 Bình luận