Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(39)
Phương Nam Education
Miễn phí
(54)
Phương Nam Education
Miễn phí
(69)
Quan tâm nhiều nhất
Family and Friends National Edition 1 - Posters
20 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 4 năm trước | Cập nhật: 4 ngày trước
Miễn phí
Family and Friends National Edition 1 - Posters

Family and Friends National Edition 1 - Posters

Posters_Tranh học từ Cung cấp từ vựng và hình ảnh đi kèm cung cấp những kiến thức trọng tâm của từng bài và tăng cường sự hứng thú, hấp dẫn học sinh qua những hình ảnh sinh động. 

Các file đính kèm (1)
Các tài nguyên liên quan (1)
20 Đánh giá
+ Xem thêm
1 Bình luận
Tài nguyên cùng tác giả
Đáp án - Bài tập thực hành Tiếng Anh 11
Phương Nam Education
Miễn phí
(0)
Tệp nghe - Bài tập thực hành Tiếng Anh 11
Phương Nam Education
Miễn phí
(0)
Tiếng Anh 11 Friends Global- Đề kiểm tra nâng cao
Phương Nam Education
Miễn phí
(89)