Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(36)
Phương Nam Education
Miễn phí
(56)
Phương Nam Education
Miễn phí
(47)
Quan tâm nhiều nhất
Family and Friends National Edition 1 - Teacher’s Guide
44 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 3 năm trước | Cập nhật: 4 giờ trước
Miễn phí
Family and Friends National Edition 1 - Teacher’s Guide

Family and Friends National Edition 1 Teacher’s Guide 

Sách Giáo viên gợi ý nội dung trọng tâm:

  • - CPT (Bộ công cụ trình chiếu bảng tương tác)

- Hướng dẫn cho giáo viên

- Trang web dành cho giáo viên


Các file đính kèm (1)
Các tài nguyên liên quan (1)
44 Đánh giá
+ Xem thêm
1 Bình luận