Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(39)
Phương Nam Education
Miễn phí
(54)
Phương Nam Education
Miễn phí
(69)
Quan tâm nhiều nhất
Làm quen tiếng Anh (Dành cho lứa tuổi mẫu giáo) - Hướng dẫn tổ chức hoạt động lớp học - Quyển 1
3 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 2 năm trước | Cập nhật: 2 ngày trước
Miễn phí
Làm quen tiếng Anh (Dành cho lứa tuổi mẫu giáo) - Hướng dẫn tổ chức hoạt động lớp học - Quyển 1

Hướng dẫn tổ chức hoạt động lớp học bao gồm gợi ý, hướng dẫn giúp giáo viên sử dụng và giảng dạy hiệu quả bộ sách Làm quen tiếng Anh (Dành cho lứa tuổi Mẫu giáo)

Các file đính kèm (9)
Các tài nguyên liên quan (1)
3 Đánh giá
3 Bình luận