Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(39)
Phương Nam Education
Miễn phí
(54)
Phương Nam Education
Miễn phí
(69)
Quan tâm nhiều nhất
Math In My World 3 - Phân phối chương trình (Syllabus)
0 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 1 năm trước | Cập nhật: 3 ngày trước
Miễn phí
Math In My World 3 - Phân phối chương trình (Syllabus)

Phân phối chương trình: Phân bổ các nội dung bài học theo từng tuần, nhằm hỗ trợ giáo viên đảm bảo tiến độ giảng dạy. Giáo viên có thể tham khảo bảng phân phối chương trình để soạn thảo và chuẩn bị tài liệu tương ứng với mục tiêu đề ra.

Các file đính kèm (1)
Các tài nguyên liên quan (1)
Math In My World 3 - Full pack
Math In My World 3 - Full pack
Xem trước
Miễn phí
0 Đánh giá
0 Bình luận