Tài nguyên đề xuất
Phương Nam Education
Miễn phí
(24)
Phương Nam Education
Miễn phí
(154)
Phương Nam Education
Miễn phí
(21)
Phương Nam Education
Miễn phí
(24)
Quan tâm nhiều nhất
Move Up 1 - Bài giảng điện tử (PowerPoint Slides)
0 đánh giá
Tác giả: Phương Nam Education
Tạo: 4 tháng trước | Cập nhật: 11 ngày trước
Miễn phí
Move Up 1 - Bài giảng điện tử (PowerPoint Slides)

Move Up 1 - Bài giảng điện tử (PowerPoint Slides) cung cấp các bài giảng điện tử được thiết kế bằng phần mềm PowerPoint sinh động với âm thanh, hình ảnh và các hoạt động đầy đủ các bước dạy của tiến trình một tiết học. 

Các file đính kèm (9)
0 Đánh giá
0 Bình luận